เลือกหน้า

Email Infrastructure จัดการและปกป้องโครงสร้างพื้นฐานด้านอีเมลที่ซับซ้อน

ความก้าวหน้าในการเปลี่ยนไปใช้ระบบคลาวด์กำลังพลิกโฉมวงการ IT และบริการระบบคลาวด์ที่ได้มาตรฐานอย่าง Microsoft 365 หรือ Google Workspace ย่อมเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญอย่างแน่นอน ทว่าขณะเดียวกันระบบเหล่านี้ก็ทำให้เกิดช่องโหว่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกระบวนการที่สำคัญต่อธุรกิจซึ่งมีแนวโน้มจะดำเนินงานครอบคลุมองค์กรหลายแห่ง หลายประเทศ หรือหลายภูมิภาค จำเป็นต้องใช้อีเมลเป็นช่องทางสื่อสาร

Retarus Email Infrastructure Services มีฟังก์ชันที่คุณต้องการอย่างครบครันเพื่อปิดช่องโหว่ดังกล่าว คุณจึงสามารถปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านอีเมลได้เต็มรูปแบบ ไม่ว่าคุณจะมีแผนย้ายโครงสร้างพื้นฐานไปยังระบบคลาวด์ กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน หรือดำเนินการย้ายเรียบร้อยแล้วก็ตาม

ความท้าทาย

ควบคุมการรับส่งอีเมลทั้งหมดเองได้

แม้บางครั้งบริการระบบคลาวด์จะดำเนินการได้ไม่ยาก แต่รูปแบบการวางระบบภายในองค์กรที่กระจายไปทั่วโลก มีความหลากหลาย หรือบางทีก็ล้าสมัย อาจไม่สามารถย้ายไปยังระบบคลาวด์ได้โดยง่าย โครงสร้างพื้นฐานด้านอีเมลที่ซับซ้อนหรือแบบไฮบริดในสภาพแวดล้อมองค์กรบางรูปแบบจำเป็นต้องได้รับการเสริมความสมบูรณ์และปกป้องด้วยบริการเสริมที่สำคัญ เพื่อให้การสื่อสารรวมทั้งธุรกิจเองดำเนินต่อไปได้ ความต้องการในการใช้อีเมลเป็นช่องทางสื่อสารมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ และต้องใช้วิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขจัดขีดจำกัดปริมาณการส่งอีเมลทางธุรกรรมออกจากแอปพลิเคชันและการแยกปริมาณการใช้งานในสถานที่ทำงานออกจากปริมาณการใช้งานในแอปพลิเคชัน หรือการป้องกันไม่ให้การสื่อสารทางอีเมลทั้งหมดหยุดทำงานด้วยโซลูชันระบบสำรองแบบ “พร้อมใช้งาน” ที่ปลอดกรรมสิทธิ์ ตลอดจนการวางพื้นฐานขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพโดยใช้การกำหนดเส้นทางอัจฉริยะ

Retarus Email Infrastructure Services ไม่เพียงตอบโจทย์ในด้านดังกล่าวนี้เท่านั้น แต่ยังให้คุณสามารถกลับมาควบคุมการสื่อสารผ่านทางอีเมลเองได้โดยสมบูรณ์

“การเชื่อมต่อกับบริการผ่านอินเทอร์เฟซมาตรฐาน เช่น SMTP และ REST ช่วยให้การเปลี่ยนบริการทางเทคนิคเป็นไปได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะในกรณีที่มีแอปพลิเคชันต่างๆ จำนวนมาก”

Manfred Eder, หัวหน้าฝ่ายบริการส่งข้อความและการสื่อสาร, BSH Hausgeräte GmbH

อ่านกรณีศึกษาฉบับเต็ม

โซลูชัน

บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานจาก Retarus Secure Email Platform: อีเมลทำงานในรูปแบบนี้

บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ Secure Email Platform แบบระบบคลาวด์นำเสนอช่วยให้คุณสร้างการสื่อสารผ่านทางอีเมลแห่งอนาคตที่ปลอดภัย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูง นำไปปรับใช้ได้ง่ายและการใช้งานไม่ซับซ้อน สอดคล้องกับกฎหมาย GDPR อย่างครบถ้วน และสามารถใช้งานกับระบบอีเมลทั่วไปได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นแบบวางระบบภายในองค์กรหรือจากระบบคลาวด์

Transactional Email ให้คุณสามารถส่งอีเมลปริมาณมากแบบอัตโนมัติผ่าน API ได้โดยตรงจากแอปพลิเคชันทางธุรกิจ โดยใช้โครงสร้างพื้นฐาน Retarus Enterprise Cloud ที่มีประสิทธิภาพสูงและสอดคล้องตามกฎหมาย GDPR อย่างครบถ้วน โดยที่โครงสร้างพื้นฐานด้านอีเมลของคุณเองจะไม่ต้องทำงานหนัก เนื่องจากได้รับการรับรองจาก CSA และมีการจัดการความน่าเชื่อถืออย่างทรงประสิทธิภาพ พร้อมอัตราการนำส่งระดับยอดเยี่ยม

Trace and Recover ช่วยเพิ่มการปกป้องอีเมลที่ส่งจากแอปพลิเคชันของคุณ พร้อมทั้งเพิ่มความรวดเร็วให้กระบวนการสนับสนุน ที่เก็บข้อมูลระยะสั้นอัจฉริยะช่วยให้พนักงานที่อยู่ในศูนย์บริการหรือศูนย์ติดต่อสามารถค้นหาและส่งอีเมลทางธุรกรรมที่สูญหายซ้ำอีกครั้งได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเข้าไปยังแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่ใช้ส่งอีเมลดังกล่าวในครั้งแรก

Bounce and Response Manager เป็นวิธีเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลทางธุรกรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่ง โดยบริการนี้ช่วยให้คุณคอยดูแลกล่องจดหมายในภาพรวมได้อย่างสม่ำเสมอ แม้ในช่วงที่มีอีเมลปริมาณมาก ตัวอย่างเช่น ระบบจะสามารถแยกคำถามของลูกค้าออกจากการตอบกลับขณะไม่อยู่ที่ทำงานและการตีกลับอีเมลถาวรได้โดยอัตโนมัติ จึงช่วยลดระยะเวลาในการตอบสนองและตอบกลับลงอย่างมาก

เมื่อใช้ Email Continuity บริษัทของคุณจะสามารถปฏิบัติงานต่อได้ แม้ขณะนั้นโครงสร้างพื้นฐานด้านอีเมลของคุณจะใช้งานไม่ได้ก็ตาม Retarus ให้คุณมีกล่องจดหมายเว็บเมลที่สามารถเปลี่ยนได้ พร้อมใช้งาน และจัดสรรไว้ล่วงหน้าสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดของคุณ หากเกิดปัญหา คุณจะสามารถเปลี่ยนการกำหนดเส้นทางจากโครงสร้างพื้นฐานด้านอีเมลที่หยุดทำงานไปยังระบบสำรองที่พร้อมใช้งานได้โดยไม่ติดขัด

Predelivery Logic ช่วยให้ประมวลผลอีเมลขาเข้าได้โดยอัตโนมัติทั้งหมด พร้อมทั้งเพิ่มความเร็วในการประมวลผลได้อย่างมาก ข้อความจะได้รับการจัดกลุ่มตามเนื้อหา ที่มา ภาษา หรือเกณฑ์อื่นๆ รวมทั้งมีการเปลี่ยนเส้นทาง บล็อก ลบ ติดธง หรือแก้ไขตามเกณฑ์ดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับกฎที่คุณกำหนดเอง ก่อนที่ข้อความจะส่งมาถึงโครงสร้างพื้นฐานของคุณ การกำหนดเส้นทางอัจฉริยะและขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติอันชาญฉลาดจึงเป็นเรื่องง่ายดายกว่าที่เคย

ข้อดี

สรุปข้อดีของ Retarus Email Infrastructure Services

R

มีอิสระในการใช้งาน

บริการเสริมเป็นอิสระจากโครงสร้างพื้นฐานด้านอีเมลของคุณ ควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งอีเมลใน Microsoft 365, Google Workspace หรือในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายและแบบไฮบริดด้วยเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่วางระบบไว้ภายในองค์กร

R

พร้อมใช้งาน

พร้อมใช้งานในกรณีฉุกเฉิน และลูกค้ารวมถึงพาร์ทเนอร์ยังคงสามารถเข้าใช้งานได้แม้ในสถานการณ์วิกฤติ รักษาความปลอดภัยให้การสื่อสารผ่านทางอีเมลของคุณหลังเกิดการโจมตีทางไซเบอร์ ฮาร์ดแวร์ขัดข้อง หรือระบบคลาวด์หยุดทำงาน 

R

มีการแยกส่วน

แยกปริมาณการใช้งานในแอปพลิเคชันออกจากปริมาณการใช้งานในเดสก์ท็อป เกตเวย์อีเมลส่วนกลางของเราจะจัดการการส่งอีเมลทางธุรกรรมหรืออีเมลการตลาดจากแอปพลิเคชันทางธุรกิจ จึงหมดปัญหาเกี่ยวกับการส่งอีเมลในช่วงที่มีปริมาณการใช้งานสูงสุดหรือมีปริมาณอีเมลมาก

R

โปร่งใส

การตรวจสอบแบบเรียลไทม์และการค้นหาแบบละเอียดของ Retarus ช่วยให้คุณสามารถติดตามสถานะของอีเมลแต่ละฉบับได้ตลอดเวลา โดยสามารถเรียกดูผ่านทางพอร์ทัลการจัดการบนเว็บส่วนกลางของเรา Service Management ของเราช่วยให้คุณได้รับรายงานที่ครอบคลุมและปรับแต่งตามความต้องการได้โดยไม่มีปัญหาอีกด้วย

R

มีการรับประกัน

รับประกันอัตราการส่งข้อมูลและความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล เราให้คำมั่นสัญญาไว้หลายสิ่ง และเราก็ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ ไม่เพียงเท่านั้น เรายังมีการรับประกันด้วยสัญญาตามข้อตกลง SLA อีกด้วย ต้องการส่งอีเมล 10 ล้านฉบับต่อชั่วโมงด้วย Retarus Transactional Email ใช่ไหม ไม่มีปัญหา เราจะยืนยันการส่งเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

R

ได้มาตรฐาน

Retarus ใช้งานอินเทอร์เฟซและ API (SMTP/REST) ที่ได้มาตรฐานอยู่เสมอ เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการของเราร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมของคุณได้สะดวกที่สุด บริการของเราสามารถใช้งานกับแอปพลิเคชันทางธุรกิจทั่วไปได้ทั้งหมด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานเดิมมากนัก

R

ผสานการทำงานเข้าด้วยกัน

บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดเป็นส่วนสำคัญของ Retarus Secure Email Platform รูปแบบโมดูล คุณจึงจะได้รับประโยชน์จากการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัยที่ล้ำสมัยกับฟังก์ชันด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ มากมาย

R

อยู่ภายใต้การควบคุม

ตัดสินใจเลือกปลายทางการรับส่งอีเมลได้ก่อนที่ข้อความจะส่งมาถึงโครงสร้างพื้นฐานของคุณ กล่องเครื่องมือที่มีชุดกฎแบบกำหนดเองช่วยรับรองได้ว่าการรับส่งอีเมลของบริษัทจะเป็นไปตามกฎที่คุณกำหนดเช่นเดิม

บริการครบครันในที่เดียว

อีเมลที่วางระบบไว้เป็นอย่างดีครบทุกขั้นตอน บริการล้ำสมัยเพื่อแนวทางแบบองค์รวม

ใช้งาน Retarus Secure Email Platform แล้วรับประโยชน์จากบริการโมดูลอื่นๆ มากมายสำหรับ Email Security หรือ Email Compliance คุณสามารถคาดหวังประโยชน์ทั้งหมดนี้จากเรา เมื่อใช้โซลูชันระดับองค์กรที่ดีที่สุด โดยวิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถปกป้องธุรกิจจากการโจมตีทางไซเบอร์และภัยคุกคามระดับสูงได้อย่างครอบคลุม พร้อมทั้งเก็บรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยจากการโจรกรรมข้อมูล และขณะเดียวกันก็สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบได้อย่างง่ายดาย สอดคล้องกับกฎหมาย GDPR อย่างครบถ้วน

Retarus Secure Email Platform

Essential Protection
Advanced Threat Protection
Post Delivery Protection
Sandboxing
Forensics (for SIEM, NOC, SOC)
Email Archive & Backup
Email Encryption
Data Loss Prevention
Transactional Email
Trace & Recover
Bounce & Response Manager
Email Continuity
Predelivery Logic

เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านอีเมลของคุณเลย

ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือทดสอบ Retarus Email Infrastructure Services โดยไม่มีข้อผูกมัด เราหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับการติดต่อจากคุณ