เลือกหน้า

Typical use cases and current topicsLearn how companies are using Retarus to drive their business forward.

One quarter of the 100 largest companies in the world already use the Retarus Enterprise Cloud. For optimized process digitization, increased agility, simplified IT, improved customer experience, minimized costs and maximized security. What do you want to achieve with Retarus?

Filter

  • Reset Filter
Customer Story
Customer Story

Predelivery Logic: เวิร์กโฟลว์ส่งอีเมลแบบอาศัยกฎ

การจัดการกับความซับซ้อนแบบใหม่จำเป็นต้องใช้วิธีการที่ชาญฉลาดและยืดหยุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการติดต่อสื่อสารทางอีเมลย้ายไปยังระบบคลาวด์ บริษัทต่างๆ ต้องการควบคุมปริมาณอีเมลขาเข้าให้ได้มากกว่าเดิม ตามหลักการแล้วก็คือต้องทำให้ได้ก่อนจะส่งอีเมลเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานภายในบริษัท Predelivery Logic จาก Retarus เป็นคำตอบสำหรับปัญหานี้

Use Case
Use Case
Customer Story
Customer Story

Email Continuity: ส่งอีเมลได้อย่างต่อเนื่อง แม้ระบบอีเมลของคุณจะขัดข้อง

เมื่อใช้ Retarus Email Continuity บริษัทและพนักงานของคุณจะสามารถปฏิบัติงานต่อได้ แม้โครงสร้างพื้นฐานด้านอีเมลของคุณจะใช้งานไม่ได้ก็ตาม มีปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัย ฮาร์ดแวร์ล้มเหลว หรือคลาวด์หยุดทำงานใช่ไหม ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

Use Case
Use Case
Use Case
Use Case
Use Case
Use Case